Analiza ryzyka

Analiza ryzyka ma na celu podniesienie i zbudowanie świadomości odnośnie występujących czy możliwych do wystąpienia zagrożeń względem bezpieczeństwa systemu IT w przedsiębiorstwie. Jej celem jest zidentyfikowanie zagrożeń dla firmowej infrastruktury IT, wykonanie hierarchii zagrożeń oraz wskazanie jakie aspekty są najbardziej kluczowe dla działania firmy. W zakres działań w związku z przeprowadzaną analizą ryzyka wchodzi również określenie potencjalnych strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa systemów IT oraz zaproponowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Przeprowadzona przez naszą firmę profesjonalna analiza ryzyka pozwoli określić najważniejsze kierunki działań, jakie należy podjąć by podnieść bezpieczeństwo systemów IT lub też zoptymalizować koszty ponoszone przez firmę w tym zakresie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji – sprawdź naszą ofertę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022
Zakaz kopiowania zdjęć i elementów zawartych na stronie własność creativecomp